Site news

Picture of Admin User
Kiểm tra môn Tin học (Hệ số 1)
by Admin User - Tuesday, 25 October 2016, 4:09 AM
 

Chiều nay, lúc 15g00, lớp KTV K30A kiểm tra trắc nghiệm lấy điểm Hệ số 1

Thầy Phùng Duy Trường thông báo./.

 

Available courses

Số ĐVHT: 5, gồm 90 tiết  (Lý thuyết: 60, Thực hành: 0)

Mục tiêu học tập

-         Sau khi học xong học phần ngoại ngữ , học sinh có được một số vốn từ cũng  như nắm được các cấu trúc căn bản đạt được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức tối thiểu để có thể đọc hiểu tài liệu và giao tiếp những câu đơn giản phục vụ cho công tác và học tập.

Nội dung

TT

Chủ đề/ Bài học

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Getting to know people

9

          7

2

2

Lifestyles

9

7

2

3

Review unit A

4

2

2

4

Workplaces

12

8

4

5

The road to success

12

8

4

6

Review unit B

4

2

2

7

The world’s largest industry

12

8

4

8

The best way to travel

12

8

4

9

Life in the fast lane

12

8

4

10

Review unit C

4

2

2

TOTAL

90

60

30

 

Phương pháp dạy – học

-      Lý thuyết :

·     Giới thiệu bài học qua hình ảnh, tài liệu, câu hỏi thảo luận…

·      Giải thích cấu trúc ngữ pháp, giải thích từ vựng, hướng dẫn đọc hiểu, nghe hiểu.

·     Tóm tắt lại nội dung chính bài học.

-      Thực hành:

·     Làm bài tập

·     Thưc tập theo từng cặp, nhóm ( có sự giám sát và hỗ trợ của giảng viên: giúp chỉnh sửa phát âm, cách đặt câu...)

·     Thực tâp đóng vai

Phương pháp đánh giá

-      Hình thức thi

·     ­Kiểm tra hệ số 1: 1 bài

·     Kiểm tra hệ số 2: 1 bài

·     Thi hết môn: 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

·     Thu hoạch qua tiểu luận

-      Cách tính điểm

·     Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị chịu trách nhiệm giảng dạy: Trung tâm Ngoại ngữ

          Tài liệu giảng dạy: International Express -Liz Taylor and Alastair Lane, nhà xuất bàn Oxford.


Số ĐVHT: 3, gồm 60 tiết (Lý thuyết: 28, thực hành 32)

Mục tiêu

-      Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản, các công cụ hỗ trợ và các biểu bản để soạn thảo một văn bản trên Microsoft Word .

-      Xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel với một số hàm thông dụng.

-      Biết làm một bài thuyết trình với các hiệu ứng thông thường trên Microsoft PowerPoint, để hỗ trợ các báo cáo của học viên sau này.

-       Hỗ trợ cho sinh viên dễ dàng tiếp cận, học tập các môn học khác có sử dụng máy vi tính.

 

Nội dung

Tên bài học

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

MS Word:

·         Làm quen với MS-Word

·         Các thao tác soạn thảo văn bản

·         Thao tác định dạng

  • Đối tượng bảng biểu và hình ảnh
  • Sử dụng công cụ Mail Merge
  • Đồ thị
  • In ấn

 

20

8

12

MS Excell:

·         Các thao tác cơ bản với EXCEL

·         Các thao tác với cửa sổ ứng dụng Excel

·         Qui định cấu hình hệ thống (Sử dụng Regional & Language Option trong Control Panel)

·         Tổ chức dữ liệu trong Excel (Khái niệm Column, Row, Cell, WorkBook, WorkSheet)

·         Kiểu dữ liệu cơ bản: kiểu số, kiểu chuỗi và kiểu luận lý

·         Công thức và các toán tử cơ bản

·         Một số hàm thông dụng và sự phối hợp các hàm

·         Đồ thị

·         In ấn

24

12

12

PowerPoint:

  • Giới thiệu PowerPoint
  • Tạo một trình diễn cơ bản
  • Hiệu chỉnh trình diễn

·         Tạo các hiệu ứng – Trình bày bài báo cáo và các kỹ thuật trình bày với MS PowePoint

16

8

8

Tổng cộng

60

28

32

 

Phương pháp dạy – học

-      Lý thuyết :

·     Giới thiệu bài học qua hình ảnh, tài liệu, câu hỏi thảo luận…

·     Tóm tắt lại nội dung chính bài học.

-      Thực hành:

·     Làm bài tập

·     Thưc tập trên máy tính.

Phương pháp đánh giá

-      Hình thức thi

·     ­Kiểm tra hệ số 1: 1 bài

·     Kiểm tra hệ số 2: 1 bài

·     Thi hết môn: Thực hành trên máy tính.

-      Cách tính điểm

·     Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị chịu trách nhiệm giảng dạy: Thống kê Tin học

          Tài liệu giảng dạy: Giáo trình tin học do Phòng Thống kê – Tin học biên soạn lưu hành nội bộ.

1. / Đối tượng : Công chức, cán bộ, viên chức các đơn vị Y tế trực thuộc Bộ Y tế các tỉnh phía Nam

2. / Thời gian :  100 tiết.

3. / Mục tiêu của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, học viên có khả năng :

-  Sử dụng cơ bản phần mềm Excel, Access trong quản lý

-  Sử dụng cơ bản phần mềm Powerpoint thuyết trình, báo cáo

-  Cài đặt, cấu hình máy chủ FTP để quản lý văn bản, công văn, tài liệu số

4. / Chương trình giảng dạy :

STT

NỘI DUNG

Mục tiêu học tập

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

Tổng số

1

Sử dụng Microsoft Excel 2010 trong quản lý

Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 trong quản lý

10

10

20

2

Sử dụng Microsoft Access 2010 trong quản lý

Ứng dụng phần mềm Microsoft Access 2010 trong quản lý

20

20

40

3

Sử dụng Microsoft PowerPoint thuyết trình, báo cáo

Ứng dụng phần mềm Microsoft PowerPoint 2010 thuyết trình, báo cáo

10

10

20

4

Quản lý văn bản, công văn, tài liệu số

Ứng dụng máy chủ FTP để quản lý văn bản, công văn, tài liệu số

10

10

20

5./ Tổ chức Đào tạo

5.1./ Tổ chức khóa học

-  Tổ chức Khai giảng, Bế giảng

- Giảng viên: Giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn giảng dạy

        -  Địa điểm tổ chức học tập được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy của học viên.

5.2./ Tổ chức thực hiện chương trình Đào tạo

            -  Phương pháp dạy học:

                        + Học lý thuyết                    

+ Học viên làm các bài tập thực hành trên máy vi tính  

-  Ðánh giá kết quả lớp học :

+ Bài thi kết thúc phải đạt từ  5 điểm trở lên.

 5.3./ Tài liệu sử dụng đào tạo: Tài liệu phát tay

5.4./ Đánh giá kết thúc khóa học Đào tạo để cấp giấy chứng nhận

         Học viên được cấp giấy chứng nhận khi đủ 2 điều kiện:

- Thời gian học không vắng quá 20%      

- Điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên